Nesne yönelimli programlamaya dair

Şimdiye kadar ki derslerimizin bir pratiğini yapalım.Aynı zamanda Nesne Yönelimli Programlama ile bir template classı nasıl yazılır onun mantığını anlamaya çalışalım.

Devamı »

Static class’lar server üzerinde bir kere oluşturulurlar ve  burada  bir yer kaplarlar .Sonraki çağrışlarımızda RAM’de kayıtlı olan yerden var olanı geri getirirler.New komutu ile oluşturulan nesnelerde ise sınıf her defasında RAM’e baştan yüklenir, böylece performans kaybı olur.Static metodlar ise RAM’de daha önce var olanı çağırdığı için performansta bir üstünlük sağlamış olur.Konu ile ilgili video:

Devamı »

Extends; türetilmiş , genişletilmiş anlamlarına gelir.Başka bir sınıftan türetilen sınıf , türetildiği sınıfın bütün özellik ve metodlarını içinde barındırır.Yani türetildiği sınıfın metod ve özelliklerini kendi argümanları gibi istediği şekilde kullanır.Tek şart bu argümanların public veya protected olarak tanımlanmış olmasıdır.Bu mevzu ile ilgili video:

Devamı »

Sınıf   içerisinde standart olarak kullanılan metodlardan   başlangıç metodu __construct  metodu , sonuç metodu ise __destruct metodudur.Konu ile ilgili video :

Devamı »

Nesne yönelimli programlama sınıf içerisinde özellik ve metod tanımlarken , eğer bu argümanlarımıza dışardan erişilerek değer ataması veya değişiklik yapmak  istiyorsak  public olarak tanımlamamız gerekir.Private olarak tanımladığımız argümana dışardan erişip değer ataması yapamayız.Bu konudaki  görsel ders:
Devamı »

Geçen yazımızda Nesne Yönelimli Programlamada sınıf nasıl oluştulur buna kısaca değinmiştik.Bu yazımızda ise ise sınıf içindeki metod ve özelliklere nasıl erişilir onu sizlere anlatmaya çalışacağım inşaallah.

Devamı »

Sınıf (class) nesnelerden oluşan geniş kapsamlı bir kod kombinasyonudur. OOP ‘da(Nesne Yönelimli, Programlama) nesne sınıfın özelliklerini barındıran küçük yapı taşıdır.Yani biz bir sınıf yazarken çeşitli nesnelerin özelliklerini ve metodlarını bir arada toplarız.

Devamı »

OOP ne işe yarar?

Nesne yönelimli programlamaNesne yönelimli programlama ; bizim  derli  toplu kod yazmamızı , bu yazdığımız kodları sınıflar halinde saklamamızı  ve  sonra bu sınıfları  tekrar kullanmamızı sağlayan bir kod mimarisidir…  Yani nesne yönelimli programlama bir nevi  bir usuldür.Başka deyişle    programcılara çeşitli yöntem ve desenler   sunan kurallar bütünüdür.  Php dili ile kod yazmanın bir çok yolu vardır. (php , C# gibi sadece OPP tabanlı değildir..) OOP(Object-oriented programming-Nesne yönelimli programlama) bunlardan yalnızca biridir….

Devamı »